Sadržaj

Linkovi

 

Publikacije

Piše: mr. sc. Davor Jokić, dr stom, specijalist ortodont, Klinika za kirirgiju lica, čeljusti i usta
Kliničke bolnice "Dubrava", tel: 01/290-35-34, e-mail: djokic@kbd.hr

Ortodontsko liječenje rascjepa usne i nepca

Rascjepi usne, nepca i lica su malformacije kongenitalnog porijekla, koje se zbog svoje lokalizacije lako uočava neposredno po rođenju djeteta. Danas se pretpostavlja da većina rascjepa nastaje multifaktorijalno, u smislu paligenog nasljeđivanja, što uključuje predispoziciju i neke okolne negenetske tzv. teratogene čimbenike. Liječenje ove anomalije iziskuje suradnju više specijalističkih disciplina povezanih u jedan zajednički tim, koji samo zajedno mogu postići optimalan učinak u liječenju. Još je prof. Whitenhouse 1965. god. opisao klinički tim sačinjen od više liječnika, različitih specijalnosti, zadužen za liječenje djece rođene s rascjepom. Tim čine kirurg, ortodont, logoped, fonijatar, pedijatar, anesteziolog, otorinolaringolog, stomatolog, protetičar, socijalni radnik i psiholog.. U timu u svakoj fazi 1iječenja sudjeluje i medicinska sestra. Suvremeni načini i tehnike liječenja rascijepa nisu umanjile vrijednost tima nego naprotiv i danas potvrđuju njegovu opravdanu postojanost. Ortodontsko liječenje je od samog početka imalo veliki značaj u habilitaciji osoba rođenih s ovom malformacijom. Ortodont se uključuje u rad tima neposredno po rođenju djeteta kako bi što bolje pripremio pacijenta za kirurški zahvat te mogao uspješno pratiti i utjecati na rast čeljusti.

Ortodontsko liječenje prije kirurškog zahvata provodi iskusan ortodont koji dobro poznaje problematiku u liječenju rascjepa te zajedno s timom može načiniti plan liječenja i uspješno ga provesti. Kako pomjeriti rascijepljene segmente gornje čeljusti i dovesti ih u optimalan položaj prije kirurškog zahvata treba prepustiti ortodontu koji je trajno uključen u tim. Potrebno je da ortodont ima ne samo veliko teoretsko znanje već i kliničko iskustvo. Intraoralne ortodontske naprave koriste se od sredine 20. stoljeća u pripremi za kirurški zahvat i na taj način se osigurava zadovoljavajuća pozicija rascijepljenih segmenata gornje čeljusti što predstavlja jamstvo za uspješno kirurško liječenje. Učinkovitost ranog ortodontskog liječenja najbolje procjenjuju kirurzi.

Najintenzivniji rast segmenata gornje čeljusti je u tijeku prva tri mjeseca života stoga liječenje kod potpunih rascjepa započinje nekoliko dana nakon rođenja. Uzimanje otiska, izrada studijskih i radnih modela te raščlamba istih su predradnje za izradu ortodontske naprave. Nerijetko se događa kod djece rođene s rascjepom odbacivanje / eksfolijacija / sjekutića na strani rascjepa. Razlog tako ranog izbijanja zubnog zametka je njegova pozicija blizu površine te nedostatak potpornih česti. Ukoliko se zubni zametak pojavi u ustima po rođenju nastojimo ga ukloniti neposredno prije uzimanja otisaka za izradu ortodontskog aparata. Nakon predaje aparata roditelji dobiju detaljne upute o nošenju i održavanju, kao i o higijeni usne šupljine. Međučeljusni odnosi kod pacijenata koji su liječeni ortodontski prije kirurškog zahvata su puno boji nego kod onih koji su liječenje započeli naknadno.

Nove i sve uspješnije metode ortodontskog liječenje provode se i u doba mliječne denticije, kod pacijenata s jednostranim ili obostranim rascjepom, kako bi se izbjegao kolaps alveolarnih nastavaka gornje čeljusti. Dugo se smatralo da intenzivnije ortodontsko liječenje treba započeti tek u mješovitoj, odnosno trajnoj denticiji. Zakašnjelo izrastanje mliječnih, pa i trajnih, zubi kod djece s rascjepom događa se često, stoga će ortodont najbolje procijeniti u kom periodu je najučinkovitije nastaviti liječenje te dobiti što bolje rezultate u što kraćem vremenu. Suradnja s pacijentom i roditeljima te njihova motiviranost su osnovni preduvjet za dobar rezultat liječenja.

U doba mješovite denticije, kada su u ustima prisutni i pojedini trajni zubi, nerijetko se uočava nedostatak prostora, odnosno kompresija u obje čeljusti. Anomalije u veličini, obliku i broju zubi češće su izražene kod djece rođene s rascjepom usne i nepca. Važno je ove nedostatke otkriti što ranije, kliničkim pregledom te rentgenografskom dijagnostikom, kako bi u ovom periodu mogli planirati vađenja prekobrojnih zubi. Nedostatak zametka jednog ili više mliječnih i trajnih zubi se javlja u preko 40% djece. Najčešće u obje denticije nedostaju lateralni sjekutići. Pristup svakom djetetu je individualan, kao što je i svaki oblik rascjepa specifičan. Odabir ortodontske naprave prije svega ovisi o problematici međučeljusnih odnosa te nepravilnosti položaja, oblika i veličine zubi u gornjoj i donjoj čeljusti. Samo u ranoj fazi liječenja koriste se mobilne ortodontske naprave, a nakon toga liječenje se nastavlja isključivo fiksnim napravama primjenjujući različite tehnike rada.

Ortodontsko liječenje pacijenata u vrijeme trajne denticije vrlo je slično liječenju pacijenata koji nisu rođeni s ovom anomalijom, pod uvjetom da su ranije liječeni. Danas sve rijeđe susrećemo pacijente koji se javljaju ortodontu prvi put nakon završenog rasta i razvoja. Kod takvih slučajeva neophodno je ponovno provesti ortodontsko kirurško liječenje, jer međučeljusni nesklad nije moguće liječiti samo ortodontski.
Nakon završenog ortodontsko kirurškog liječenja nerijetko je potrebna i protetska rehabilitacija. Stoga je od iznimnog značaja uloga specijaliste stomatološke protetike. Period retencije odnosno zadržavanja dobivenih rezultata, nakon završenog liječenja traje znatno duže nego kod drugih ortodontskih slučajeva. Retencioni aparati se nose samo tijekom noći ili mogu biti fiksni, te se nositi cijelo vrijeme. Učinkovito liječenje možemo smatrati tek ako postignemo estetski i funkcionalni optimum.

Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta (KB «Dubrava») već je dugi niz godina Centar u kojem se kirurški i ortodontski liječi većina djece rođene s rascjepom usne ili nepca na području RH. Odjel je opremljen i za smještaj majki te majke tijekom liječenja mogu biti zajedno sa svojom djecom. Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta je i sjedište Udruge roditelja djece s rascjepom usne i/ili nepca – OSMIJEH.

© Udruga Osmijeh 2007 - 2008 |webmaster| Naslovnica|Kontakt|Vrh stranice|

Stranica je zadnji put osvježena: 28/04/2020

 
Preporučeni preglednik Get Firefox Stranica je posjećena: hit counter puta.